سمیرا امیرشکاری

۲۴تیر
در شهرستان های کشور

در شهرستان های کشور

به زودی و در پایان ماه مبارک رمضان کنسرت های ویژه ای با حضور خوانندگان برجسته موسیقی پاپ کشور در تعدادی از شهرهای کشور برگزار می شود.