سرود ملی شیراز

08خرداد
تصنیف «شیراز» با صدای سالار عقیلی را دانلود کنید
با آهنگسازی محمدمهدی باطنی

تصنیف «شیراز» با صدای سالار عقیلی را دانلود کنید

سرود ملی شیراز تحت عنوان «شیراز» با آهنگسازی محمدمهدی باطنی و آواز سالار عقیلی تقدیم مخاطبان شد.