ر کانون تخصصی موسیقی «مازیار چاهی»

۲۰تیر
مازیار چاهی: «در نظر داریم با کشف استعدادهای برتر در بین نوجوانان و جوانان، هنرمندان مستعد و توانا را به گروه های مختلف معرفی کنیم»

مازیار چاهی: «در نظر داریم با کشف استعدادهای برتر در بین نوجوانان و جوانان، هنرمندان مستعد و توانا را به گروه های مختلف معرفی کنیم»

مازیار چاهی مدیر کانون تخصصی موسیقی «مازیار چاهی» مانند فعالیت های سابق خود، برای جذب نیروهای جوان زیرِ ۲۰ سال، اقدام به انتشار فراخوانی جدید کرده و در نظر دارد با آموزش ها و تمرینات فشرده و کشف استعدادهای جوان برتر، به برگزاری برنامه های مختلف در قالب کنسرت و معرفی هنرمندان به گروه های حرفه ای موسیقی بپردازد.
+اوایل پاییز کنسرتی از سوی این کانون برگزار خواهد شد