رامین حیدری فاروقی

12آذر

با اجرای رضا مهدوی

خاطره‌بازی با آهنگ‌های دهه هفتاد در شبکه چهار