دکتر روحانی

۱۶دی
جنتی: خبر دیدار روحانی و شجریان برای ایجاد جنجال بود

جنتی: خبر دیدار روحانی و شجریان برای ایجاد جنجال بود

وزیر ارشاد با انتقاد از برخی رسانه‌ها که در برابر هر موضعی که دولت می‌گیرد، مخالفت می‌کنند، خبر دیدار رییس‌جمهور و محمدرضا شجریان را نمونه‌ای از این مورد دانست که برای ایجاد جنجال منتشر شد.