دوازدهمین جشن بهاریِ عاشیق ها و موسیقی عاشیقی

۲۶فروردین
روزهای واپسین فروردین ۱۳۹۶

روزهای واپسین فروردین ۱۳۹۶

دوازدهمین جشن بهاریِ عاشیق ها و موسیقی عاشیقی، روزهای واپسین فروردین ۱۳۹۶، در شهر زنجان برگزار می گردد.
+در این برنامه، اجرای موسیقی عاشیقی ترکیه، توسط «هادی سپهری» با آواز و ساز باغلاما و «بهرنگ نیک آیین» با ساز دایره، انجام خواهد شد