دهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران

۰۷اسفند
برای حضور گروه های موسیقی نواحی و مقامی در بخش ها و گونه های مختلف

برای حضور گروه های موسیقی نواحی و مقامی در بخش ها و گونه های مختلف

فراخوان دهمین جشنواره ملی موسیقی نواحی ایران برای حضور گروه های موسیقی نواحی و مقامی در بخش ها و گونه های مختلف منتشر شد.
+این جشنواره با رویکرد منظومه‌خوانی در دو بخش راویان اصالت (رقابتی) و اجرای پیشکسوتان (غیر رقابتی) برگزار خواهد شد