حسین میثمی

11دی
بررسی نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی

بررسی نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی

پژوهشکده هنر نشستی تخصصی با عنوان «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» برگزار می‌کند. به گزارش ایلنا، نشست «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» روز شنبه ۱۵ دی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور حسین میثمی در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود. در این نشست تخصصی که به همت کمیته هنر […]