حسین میثمی

۱۱دی
بررسی نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی

بررسی نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی

پژوهشکده هنر نشستی تخصصی با عنوان «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» برگزار می‌کند. به گزارش ایلنا، نشست «بحثی پیرامون نظام موسیقایی خسروانی در دوران ساسانی» روز شنبه ۱۵ دی از ساعت ۱۵ تا ۱۷ با حضور حسین میثمی در پژوهشکده هنر برگزار می‌شود. در این نشست تخصصی که به همت کمیته هنر […]