حسین عمومی

21دی
به یاد اساتید جلیل شهناز و حسن کسایی

به یاد اساتید جلیل شهناز و حسن کسایی

کنسرت مشترک حسین علیزاده، حسین عمومی و پژمان حدادی به یاد اساتید جلیل شهناز و حسن کسایی بزرگان موسیقی درگذشته ایران در آمریکا برگزار می‌شود.