حسین دامن پاک

۱۹دی
در آینده‌ای نزدیک؛

در آینده‌ای نزدیک؛

«روزبه نعمت الهی» که سابقه فعالیت‌های متنوعی در حوزه موسیقی پاپ دارد، با همکاری با یکی از اساتید برجسته دوتار به دنبال اتفاقی نو در موسیقی پاپ خواهد بود.