توماس گیبسون

۱۴مرداد

در آمریکا صورت گرفت

اخراج بازیگر سرشناس به دلیل کتک‌زدن یکی از تهیه‌کنندگان سریال!