تورج زاهدی

۱۲مهر
نویسنده کتاب «موسیقی عاشورا»:

نویسنده کتاب «موسیقی عاشورا»:

نویسنده کتاب «موسیقی عاشورا» با بیان این‌که موسیقی دستگاهی و مذهبی از یکدیگر جدا نبوده است، گفت: پیش از این، روضه‌خوانی در تخصص بخشی از روحانیت بود که تعلیم آواز می‌دیدند و به ردیف آوازی ایرانی نیز تسلط داشتند. تورج زاهدی اظهار کرد: دوره‌ای بوده که روحانیت ما به دو قسمت روضه‌خوان و خطیب تقسیم […]