بنی کارتر

۰۳بهمن
گفت و گو با محمدجواد کسائی ( نوازنده ی سه تار و تحلیل گر موسیقی)

گفت و گو با محمدجواد کسائی ( نوازنده ی سه تار و تحلیل گر موسیقی)

حکایت دیدار دو غول بزرگ موسیقی یکی از ایران یعنی استاد حسن کسائی و دیگری بنی کارتر ستاره موسیقی جز امریکا جزو آن دست حکایت های شنیده نشده است که می تواند جذابیتی فراوان برای علاقمندان موسیقی داشته باشد. محمدجواد کسائی درباره دیدار تاریخی استاد حسن کسائی با بنی کارتر یکی از مهمترین ستاره های […]