بستری شدن استاد محمدرضا شجریان در بیمارستان

۰۵شهریور
به دلیل عوارض ناشی از سرماخوردگی شدید

به دلیل عوارض ناشی از سرماخوردگی شدید

hot-topic-logo«محمدرضا شجریان» استاد آواز ایران به دلیل عوارض ناشی از سرماخوردگی، بیمارستانی در تهران بستری شد.
+«موسیقی ایرانیان» آرزوی سلامتی و تندرستی برای استاد شجریان دارد