برنامه های پژوهشی موسیقی معاصر

۲۶آبان
دوشنبه ۲۸ آبان

دوشنبه ۲۸ آبان

سومین برنامه پژوهشی موسیقی معاصر در سال جاری، دوشنبه ۲۸ آبان با محوریت ویولن برگزار می‌شود.