بالیوود

۲۶مهر

ستاره سینمای هند با سرطان مبارزه می‌کند

ستاره سینمای هند با سرطان مبارزه می‌کند

۰۵مهر

درگذشت خواننده مشهور هندی در ۷۴ سالگی

درگذشت خواننده مشهور هندی در ۷۴ سالگی

۱۳مرداد

ستاره ۷۷ ساله که بیش از ۲۰روز بیمارستان بستری بود، کرونا را شکست داد

ستاره ۷۷ ساله که بیش از ۲۰روز بیمارستان بستری بود، کرونا را شکست داد

۱۲اردیبهشت

یکی از محبوب‌ترین بازیگران سینمای هند درگذشت

یکی از محبوب‌ترین بازیگران سینمای هند درگذشت

۲۲فروردین

بازیگر سرشناس دفترش را در اختیار ستاد قرنطینه گذاشت

بازیگر سرشناس دفترش را در اختیار ستاد قرنطینه گذاشت

۲۰مرداد

آقای بازیگر دکترای افتخاری گرفت

آقای بازیگر دکترای افتخاری گرفت