باغ فردوس

۰۶فروردین
طنین نوای نواحی در تهران پیچید
از 5 فروردین به مدت یک هفته

طنین نوای نواحی در تهران پیچید

تعدادی از مجموعه‌های فرهنگی، تاریخی و تفریحی شهر تهران از پنجم فروردین در باغ فردوس، فضای باز برج میلاد، خانه مینایی، خانه ساعی، تئاتر شهر و راه آهن میزبان موسیقی اقوام و نواحی شده‌اند.