بابک ریاحی

۱۵دی
آلبوم رادیو از گروه رادیو منتشر شد

آلبوم رادیو از گروه رادیو منتشر شد

آلبوم رادیو اثری تازه از گروه موسیقی رادیو است که در قالب ۹ قطعه به نام های «سقوط»، «خیال»، «سفر»، «قول فراموشی»، «مرز تنهایی»، «قصه عالم»، «حقارت» و «فیلم طنز» ساخته و پرداخته شده است.