بابک باربد

۲۵مرداد
با اشعاری از فروغ فرخزاد و احمد شاملو

با اشعاری از فروغ فرخزاد و احمد شاملو

آلبوم شعر و فریاد (آوازهایی برای عود) از بابک باربد، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری و نغمه حصار منتشر شد.