امیر منصور صفوت

08خرداد
توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «سپیدار موسیقی»

توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «سپیدار موسیقی»

آلبوم موسیقی «نگار من» اولین آلبوم رسمی «امیر منصور صفوت»، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری «سپیدار موسیقی» منتشر شد.