استودیو شهر صدا

۰۲دی
با حضور تعدادی از هنرمندان

با حضور تعدادی از هنرمندان

آیین افتتاحیه استودیو «شهر صدا» روز جمعه اول دی ماه با حضور تعدادی از هنرمندان حوزه موسیقی برگزار شد.