استاد شجریان در زادگاهش

18مهر
استاد شجریان به زادگاهش رسید | ویدئو

استاد شجریان به زادگاهش رسید | ویدئو

پیکر محمدرضا شجریان به مشهد رسید.