اروند

11اسفند
امیرحسین سمیعی از تولید چند پروژه موسیقایی برای بهار ۱۴۰۰ خبر داد
«اروند» در دست تولید

امیرحسین سمیعی از تولید چند پروژه موسیقایی برای بهار ۱۴۰۰ خبر داد

مدیر امور موسیقی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام گرفته در این مجموعه طی سال جاری از برنامه‌ریزی و تولید چند اثر موسیقایی برای اوایل سال ۱۴۰۰ خبر داد.