آلبوم کیمیای مهر

۲۳تیر
با برداشتی از ترانه های بومی

با برداشتی از ترانه های بومی

آلبوم «کیمیای مهر» با برداشتی از ترانه های بومی، به آهنگسازی مهدی حاجی قاسمی و خوانندگی عبدالله ساورعلیا، راهی بازار موسیقی شد.