آلبوم نفس

۱۵مرداد
اثر تازه ای از محمد یعقوبی

اثر تازه ای از محمد یعقوبی

آلبوم نفس اثر تازه ای از محمد یعقوبی، توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای دوران پرتیکان منتشر شد. این در حالیست که همزمان با نشر اثر، می توان آن را از طریق سایت ریتمو، بصورت آنلاین و قانونی خریداری کرد.