آلبوم موسیقی ماه تابان

۰۱مهر
به آهنگسازی علی خشتی نژاد و خوانندگی محمدسعید شاهری

به آهنگسازی علی خشتی نژاد و خوانندگی محمدسعید شاهری

آلبوم «ماه تابان» به آهنگسازی علی خشتی نژاد، خوانندگی محمدسعید شاهری و تنظیم محمد وکیلی با دربرگیری قطعه ای از جلیل شهناز در قالب مراسمی رونمایی شد.
+علی خشتی نژاد: یکی از قطعات این آلبوم بر اساس پیش درآمدی از استاد جلیل شهناز و با تقدیم به ایشان ساخته شده که تصمیم گرفتیم اثرمان را به یاد ایشان در بازار موسیقی منتشر کردیم.