آلبوم مازیار

۲۰آبان
دانلود قطعه «به خاطر تو» با اجازه صاحب اثر از موسیقی ایرانیان

دانلود قطعه «به خاطر تو» با اجازه صاحب اثر از موسیقی ایرانیان

تازه ترین آلبوم مازیار عصری خواننده موسیقی پاپ با عنوان «مازیار» راهی بازار موسیقی کشور شد، در ادامه می توانید قطعه «به خاطر تو» را از خواننده با اجاز صاحب اثر دانلود نمایید.