آلبوم طرز مستور

۰۳مرداد
آلبوم «طرز مستور» منتشر شد

آلبوم «طرز مستور» منتشر شد

آلبوم «طرز مستور» حاصل همکاری علی بهرامی‌فرد و هادی آذرپیرا منتشر شد.