آرپینه ایسریلیان

۱۹بهمن
در بخش بین الملل جشنواره برگزار می‌شود

در بخش بین الملل جشنواره برگزار می‌شود

دوئت پیانو و فلوت فیروزه نوایی و آرپینه ایسریلیان در بخش بین الملل سی امین جشنواره بین المللی موسیقی فجر برگزار می‌شود.