یک قرن موسیقی ایرانی 1

11بهمن

توسط موسسه فرهنگی و هنری آوای مهربانی

مدیراجرایی موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی گفت: یک قرن موسیقی ایرانی که بیشتر آنها هرگز شنیده نشده و روی صفحه های سنگی قدیمی در خارج ازایران ضبط شده و به فراموشی سپرده شده بود، توسط موسسه فرهنگی هنری آوای مهربانی منتشر و وترد بازار نشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی موسیقی ایران؛ «سلمان سالک» […]