یکی از بزرگترین پیانوهای زمینی

26آبان
ساخت یکی از بزرگترین پیانوهای زمینی در اصفهان

ساخت یکی از بزرگترین پیانوهای زمینی در اصفهان

دو جوان طراح ایرانی، به سفارش شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان، یک پیانوی زمینی ساخته‌اند.