یکی از بزرگترین پیانوهای زمینی

۲۶آبان
ساخت یکی از بزرگترین پیانوهای زمینی در اصفهان

ساخت یکی از بزرگترین پیانوهای زمینی در اصفهان

دو جوان طراح ایرانی، به سفارش شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان، یک پیانوی زمینی ساخته‌اند.