یوگنی گرینکو

۲۶خرداد
موزیسین مشهور روس در تهران کنسرت برگزار می کند

موزیسین مشهور روس در تهران کنسرت برگزار می کند

عمارت روبرو با همکاری موسسه فرهنگی هنری «ققنوس» برای اولین بار کنسرت «یوگنی گرینکو» را برگزار می کند.