یسنا خوشفکر

06شهریور
نه فارابی نه شجریان، صفی الدین ارموی
سرنوشت روز موسیقی در تقویم

نه فارابی نه شجریان، صفی الدین ارموی

در حالی که انتخاب روزی به نام «موسیقی» در سالنامه رسمی ایران، به نظر می رسید به دو گزینه «فارابی» و «شجریان» محدود شده باشد، در نهایت گزینه سومی به میان آمد که حالا بیش از دو گزینه قبل پررنگ شده است؛ سالروز وفات موسیقی‌دان و خوش‌نویس ایرانی، «صفی الدین ارموی».