یردیا کبارس

۰۹شهریور
۲۱ تا ۲۳ شهریورماه سال جاری به رهبری بردیا کیارس

۲۱ تا ۲۳ شهریورماه سال جاری به رهبری بردیا کیارس

کنسرت موسیقی «هوای گریه» با صدای همایون شجریان در سالن همایشهای برج میلاد تهران توسط موسسه فرهنگی و هنری «ققنوس» به روی صحنه می رود.