یدالله کابلی

۲۰اردیبهشت
بررسی سه دوره حیات، شکوفایی و افول زنده یاد استاد محمد رضا لطفی

بررسی سه دوره حیات، شکوفایی و افول زنده یاد استاد محمد رضا لطفی

چند روزی قبل از فوت استاد محمدرضا لطفی در تدارک پرونده ای برایشان بودیم از اینرو سراغ دوستان و همکاران سابق این استاد فقید که هم که اکنون در آسمانها جای گرفته رفتیم. داریوش طلایی موسیقیدان، استاد دانشگاه و نوازنده تار که همواره وجهه نقد و تحلیلگری بیطرفانه او را شاهد بوده ‏ایم این بار دوست و همکار قدیمی خود را در این گفتگو بدور از احساسات به ارزیابی و بررسی نشسته است.

+داریوش طلایی: در شورانقلابی از سردمداران بود

+محمدرضا درویشی: همه آنچه داشت به قمار شوخی باخت