یانگ دولف

27آبان
خواننده جوان آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد

خواننده جوان آمریکایی به ضرب گلوله کشته شد

یانگ دولف، رپر جوان آمریکایی به ضرب گلوله به قتل رسید.