یادداشت حمیده موسوی

26مرداد
عَجائب و مَصائب؛ دَعایاتُ شَکایات

عَجائب و مَصائب؛ دَعایاتُ شَکایات

۲۰۱۵-۰۸-۱۰-۱۷٫۲۰٫۵۹-e1439279901910موسیقی ایرانیان – حمیده موسوی: این چه بلایی ست که اول صبح به سر آدم می آورید؟ این چه ادا و اصولی ست؟ خودمان کم کابوس می بینیم؟ کم بدبختی داریم؟ کم قَلبمان ضعیف است؟ کَم انواع و اقسام «شوک» از صبح تا شام بَرمان وارد است؟