یادداشت امیر کردی زاده

۲۸مهر
یادداشتی از «امیر کردی زاده» فرزند زنده یاد «جهانبخش کردی زاده» شروه خوان نامدار بوشهری

یادداشتی از «امیر کردی زاده» فرزند زنده یاد «جهانبخش کردی زاده» شروه خوان نامدار بوشهری

۱۲۱۶۸۱۶۹_۸۹۱۲۳۷۳۸۷۶۱۹۳۱۱_۷۱۳۳۷۲۲۵۶_nموسیقی ایرانیان – امیر کردی زاده: محرم آمد و باز همچون سالهای گذشته تهیه کننده گان و برنامه سازان صدا و سیمای مرکز بوشهر محوریت برنامه های عزاداری خود را بر روی صدای زنده یاد جهانبخش کردی زاده قرار داده اند. اما کاش مدیران و برنامه سازان…