گلاویژ

۰۱شهریور

مشاهده آنلاین بخشی از این اجرا از طریق سایت موسیقی ایرانیان

بیژن کامکار از اساتید مطرح موسیقی ایرانی، به مناسبت عید سعید فطر به اجرای برنامه پرداخت، در ادامه می توانید بخشی از این اجرا را از طریق سایت موسیقی ایرانیان مشاهده کنید