گفت‌و‌گویی با محسن چاوشی

۲۰اسفند

این غم قابل توضیح نیست…

بعضی چیز‌ها در دنیا هست که نمی‌توان آن‌ها را در قالب کلمات توضیح داد، این غم هم قابل توضیح نیست