گروه گرودمان

۲۰شهریور
اجرای آثار بزرگان

اجرای آثار بزرگان

گروه موسیقی «گرودمان» روز سه شنبه ۲۱ شهریور ماه در کنسرتی ویژه بانوان به اجرای قطعاتی از بزرگان موسیقی ایران در بنیاد آفرینش های هنری نیاوران می پردازد. گروه موسیقی «گرودمان» ویژه بانوان ساعت ۲۱ روز سه شنبه ۲۱ شهریور با اجرای قطعاتی از عارف قزوینی، محمدرضا لطفی و غلامحسین بیگجه خانی به خوانندگی و […]