گروه «هم‌نوازان حصار»

۰۵مهر
به سرپرستی و آهنگسازی «علی قمصری» و خوانندگی «محمد معتمدی»

به سرپرستی و آهنگسازی «علی قمصری» و خوانندگی «محمد معتمدی»

گروه «هم‌نوازان حصار» به آهنگسازی و سرپرستی «علی قمصری» و به خوانندگی «محمد معتمدی» در شهر رشت به اجرای کنسرت می پردازند.
+پوستر کنسرت به همراه اطلاعات بلیت فروشی