گروه موسیقی کاربن

۲۲شهریور
روزهای دوم و سوم مهرماه

روزهای دوم و سوم مهرماه

«گروه موسیقی کاربن» با «با زبان از یاد رفته» و «شل سلیوراستاین» در برج آزادی به استقبال آغاز مهرماه می‌روند.