گروه موسیقی «چیستا»

۰۳اردیبهشت
در فرهنگسرای نیاوران

در فرهنگسرای نیاوران

گروه موسیقی «چیستا» به سرپرستی میشکا سیلانی پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه کنسرتی را ویژه بانوان در فرهنگسرای نیاوران تهران برگزار می کند.