گروه موسیقی هم‌آوایان

۲۷فروردین
با همراهی گروه «هم‌آوایان»

با همراهی گروه «هم‌آوایان»

حسین علیزاده با همراهی گروه «هم‌آوایان» ۱۱ اردیبهشت‌ماه در کرمانشاه روی صحنه خواهد رفت.
+آواز این اجرا در دو بخش روی صحنه خواهد رفت