گروه موسیقی نی‎مه

۲۰اسفند
گروه «نی‌مه» در فرهنگ‌سرای نیاوران موسیقی بوشهری اجرا می‌کند

گروه «نی‌مه» در فرهنگ‌سرای نیاوران موسیقی بوشهری اجرا می‌کند

گروه موسیقی «نی‎مه» به سرپرستی و خوانندگی امیر میرشکاری، ۲۳ اسفند ماه در فرهنگسرای نیاوران به اجرای برنامه می‎پردازد. این گروه در این کنسرت به اجرای قطعاتی از موسیقی بوشهری خوااهد پرداخت.