گروه موسیقی بانوان مهر عاطفه

۰۸خرداد
به سرپرستی «عاطفه سادات موسوی»

به سرپرستی «عاطفه سادات موسوی»

گروه موسیقی بانوان «مهر عاطفه» به سرپرستی «عاطفه سادات موسوی»، اوایل تابستان سال جاری، در «تالار وحدت» تهرن بروی صحنه می رود.