گروه موسقی «هزارآواز»

07فروردین
در شهرهایی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد، نروژ و دانمارک

در شهرهایی از کشورهای اروپایی از جمله آلمان، سوئد، نروژ و دانمارک

گروه موسقی «هزارآواز» با اجرای کنسرت در دو بخش سنتی و محلی کردی و لری، در شهرهایی از اروپا خوش درخشید.