گروه «مهبانگ»

۲۲دی
گروه «مهبانگ» در جشنواره گروه نوازی فارس به روی صحنه رفت

گروه «مهبانگ» در جشنواره گروه نوازی فارس به روی صحنه رفت

کنسرت گروه «مهبانگ» به خوانندگی «امیراثنی عشری» در بخش ویژه جشنواره گروه نوازی فارس برگزار شد.