گروه «سیلک»

۱۹مهر
به همراه گروه موسیقی «سیلک»

به همراه گروه موسیقی «سیلک»

«محمد معتمدی» خواننده شناخته شده موسیقی ایرانی به همراه گروه «سیلک» در کشور کره جنوبی به برگزاری کنسرت و ورک شاپ پرداخت.
+عکسهایی از این فستیوال را در ادامه از موسیقی ایرانیان ببینید

+معتمدی پس از بازگشت از کره جنوبی، همراه با حسین علیزاده، کنسرت خیریه برگزار می کند